WŁADZE ODDZIAŁU PUCKIEGO ZKP

KADENCJA 2022 - 2025

ZARZĄD ODDZIAŁU


Piotr Gruba - Prezes

Ewa Byczkowska - Z-ca Prezesa

Aleksander Gutta - Z-ca Prezesa

Joanna Lesnau - Sekretarz

Katarzyna Sychowska - Członek Zarządu

Maria Szweda - Ciskowska - Członek Zarządu

Marek Heyducki - Członek Zarządu

Mirosław Jaszka - Członek Zarządu

Tomasz Krzyżon - Członek Zarządu

Henryk Miotk - Członek Zarządu

Władysław Okroj - Skarbnik

Marcin Potrykus - Członek ZarząduKOMISJA REWIZYJNA


Jan  Bławat – Przewodniczący

Adam Zażembłowski – Członek komisji

Grzegorz Semmerling – Członek komisji


ZARZĄD ZRZESZENIA OBRADUJE W KAŻDY 1 WTOREK MIESIĄCA
OD GODZINY 17:00 W SIEDZIBIE ZRZESZENIA - PUCK, STARY RYNEK 1

 
nasi partnerzy i przyjacieleZrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Odział Puck
Stary Rynek 1
84 - 100 Puck


Copyright: ZKP O/Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion