WŁADZE ODDZIAŁU PUCKIEGO ZKP

KADENCJA 2019 - 2022

ZARZĄD ODDZIAŁU


Adam Zażembłowski - Prezes

Andrzej Sitkiewicz - Z-ca Prezesa

Piotr Gruba - Z-ca Prezesa

Alicja Lewicka - Sekretarz

Katarzyna Sychowska - Skarbnik

Joanna Lesnau - Członek Zarządu

Mirosław Jaszka - Członek Zarządu

Władysław Okroj - Członek Zarządu

Henryk Miotk - Członek ZarząduKOMISJA REWIZYJNA


Jan  Bławat – Przewodniczący

Krzysztof Kaleta – Z-ca Przewodniczącego

Józef Kups – Członek komisji


ZARZĄD ZRZESZENIA OBRADUJE W KAŻDY 1 WTOREK MIESIĄCA
OD GODZINY 17:00 W SIEDZIBIE ZRZESZENIA - PUCK, STARY RYNEK 1

 
nasi partnerzy i przyjacieleZrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Odział Puck
Stary Rynek 1
84 - 100 Puck


Copyright: ZKP O/Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion