WŁADZE ODDZIAŁU PUCKIEGO ZKP

KADENCJA 2016 - 2019


ZARZĄD ODDZIAŁU
Adam Zażembłowski - Prezes
Antoni Budzisz - Z-ca Prezesa
Andrzej Sitkiewicz - Z-ca Prezesa
Alicja Lewicka - Sekretarz
Katarzyna Sychowska - Skarbnik
Bolesław Niemkiewicz - Członek Zarządu
Józef Kups - Członek Zarządu
Jan Trybull - Członek Zarządu
Piotr Gruba - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Jan  Bławat – Przewodniczący
Krzysztof Kaleta – Z-ca Przewodniczącego
Władysław Okroj – Członek komisji


ZARZĄD ZRZESZENIA OBRADUJE KAŻDY 1 i 3 WTOREK MIESIĄCA
OD GODZINY 17:00 W SIEDZIBIE ZRZESZENIA - PUCK, STARY RYNEK 1

 
nasi partnerzy i przyjacieleZrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Odział Puck
Stary Rynek 1
84 - 100 Puck


Copyright: ZKP O/Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion