„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zadanie grantowe pt.Zachowanie tradycji Północnych Kaszub - zakup strojów regionalnych
mające na celupromocję dziedzictwa regionalnego

 

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja realizowana w ramach strategii wdrażanej przez

Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

 

Przewidywane wyniki operacji: realizacja operacji na rzecz zachowania, wzmocnienia i promocji lokalnego dziedzictwa
i kultury oraz zaangażowanie 7 podmiotów w kultywowanie lokalnego dziedzictwa i tożsamości w ramach LSR.

 

Beneficjent: Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie odział Puck

 

ZKP Puck otrzymało grant na zakup 5 strojów kaszubskich damskich i 5 strojów kaszubskich męskich.

Zakupione podczas tej operacji stroje zaprezentowane zostały m.in. podczas Zjazdu Kaszubów, który odbył się  się 21 sierpnia 2021 r. w Pucku.

 

 

 

 

 


Galeria zdjęć ze Zjazdu Kaszubów: zobacz

 

nasi partnerzy i przyjacieleZrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Odział Puck
Stary Rynek 1
84 - 100 Puck


Copyright: ZKP O/Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion