Kaszubski Dzień Matki 2024


„Pón Bóg nie mòże bëwac wszëdze dlôtegò stwòrził mëma”
Dziś w Sali „Mario” po raz kolejny odbył się organizowany przez nasz oddział Kaszubski Dzień Matki. Organizacja tego wydarzenia stanowi wieloletnią tradycję puckiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W ramach uroczystości pragnęliśmy uhonorować najstarsze matki ziemi puckiej.
Serdecznie dziękujemy wójtowi gminy Puck Panu Marcinowi Nikrant, burmistrz miasta Puck Pani Hannie Pruchniewskiej oraz staroście powiatu puckiego Panu Jarosławowi Białk za przybycie na uroczystości oraz wielką pomoc w organizacji tego wyjątkowego dnia. Za piękne przedstawienie słowno-muzyczne składamy podziękowania dla Teatru „Za regałem” wraz z Opiekunem, zaś Panu Januszowi Schmidt za oprawę muzyczną.
Uroczystość została dofinansowana przez Gminę Miasta Puck.


nasi partnerzy i przyjacieleZrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Odział Puck
Stary Rynek 1
84 - 100 Puck


Copyright: ZKP O/Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion