Rada Naczelna


15 października członkowie nowego Zarządu puckiego oddziału Zrzeszenia uczestniczyli w posiedzeniu Rady Naczelnej ZK-P.

W trakcie obrad zapoznali sią z działalnością szeregu powiązanych ze Zrzeszeniem organizacji i podmiotów, takich jak Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Fundacja Wydawnictwa ZK-P czy klubu Studenckiego "Pomerania". Ważnym tematem były przygotowania do XXII Zjazdu Delegatów ZK-P, który odbądzie sią w Gdańsku 3 grudnia bieżącego roku.


nasi partnerzy i przyjacieleZrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Odział Puck
Stary Rynek 1
84 - 100 Puck


Copyright: ZKP O/Puck. Projekt i realizacja: PodisPromotion